Hedda Andreasson

Hedda Andreasson

Verksamhetsutvecklare
Särskilt ansvarig för
Hedda ansvarar för arbetet med engagemang inom Unga Reumatiker och Unga Reumatikers regioner. Det innebär bland annat att stötta engagerade medlemmar i sitt arbete och anordna utbildningsträffar.