Siri Klintberg

Siri Klintberg

Generalsekreterare
Kontakt
siri.klintberg@ungareumatiker.se
Särskilt ansvarig för
Siri ansvarar för organisationens verksamhet och ekonomi. Det innebär bland annat att följa upp verksamhetsplanen, att se till att budgeten hålls och att personalen på kansliet mår bra och kan göra sitt jobb.