Nedan hittar du tips på olika fonder och stiftelser där du som ung reumatiker kan söka stöd från:

Eva och Oscar Ahréns Stiftelse (ansökningen ska skickas in senast 31 januari): ahrenstiftelse.se

Sunnerdahl (ansökningstiden öppen i november och ansökan lämnas in senast 15 februari):  sunnerdahls-handikappfond.se/ansok-om-bidrag

Norrbacka-Eugeniastiftelsen (ansökningen ska skickas in senast 28 februari): norrbacka-eugenia.se/personer

Stiftelsen svenska Centralkommittén för rehabilitering (ansökningstiden är öppen mellan 1 november till 1 mars): svcr.se/sok-bidrag

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne (ansökningstiden är öppen mellan sista februari till 31 mars): anderssonsminne.se/Ansokan

Svenska kyrkans stiftelser och fonder (ansökningstiden är öppen mellan 15 maj till 30 juni):  svenskakyrkan.se/sok-stiftelser-och-fonder

Bidragsstiftelsen DHR (ansökningstiden är öppen mellan 1 maj till 1 september):  bidragsstiftelsen.se/sok-bidrag

Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne (ansökningen ska skickas in senast 30 september): karlfeldtsminne.se/ansokan

Doktor Felix Neuberghs stiftelse (ansökningstiden är öppen mellan 1 oktober till 30 november): felixneubergh.se/behovande

Majblomman: majblomman.se/sok-stod

Min Stora Dag : minstoradag.org/vara-stora-dagar/ansokan-stor-dag

Funktionshindersguiden för barn: funktionshindersguiden.se/fonder-stiftelser-och-stipendier/fonder

Funktionshindersguiden för vuxna: funktionshindersguiden.se/fonder-stiftelser-och-stipendier/fonder