2,5 miljoner kronor till forskning

2,5 miljoner kronor till forskning
Unga Reumatiker fyller 25 år i år och det vill vi fira med vår största forskningsutdelning någonsin – 2,5 miljoner kronor! Vi tror och hoppas att det kommer ta oss ett steg närmare att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!

Utdelningen sker från Unga Reumatikers forskningsfond till klinisk forskning som rör barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Vi efterlyser särskilt projekt kring de områden som enligt Unga Reumatiker-rapporten är mest prioriterade. Bland annat familjeplanering och övergången från barn- till vuxenmottagning. Läs Unga Reumatiker-rapporten här.

Ansökan och utdelning sker i samarbete med Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd och ansökan sker därför genom Reumatikerförbundets ansökningswebb. Vetenskapliga nämnden kommer att granska ansökningarna i början av 2020 och därefter föreslå utdelning till Unga Reumatikers riksstyrelse, som sedan tar beslut under våren 2020.

Sista ansökningsdag är den 30 september 2019.

Ansökningswebben hittar du här. Om du har frågor angående ansökningsprocessen eller systemet, läs mer här eller kontakta [email protected].

Om du har frågor angående prioriterade områden enligt Unga Reumatiker-rapporten eller om Unga Reumatikers forskningsfond, kontakta [email protected].

Vi ser fram emot många ansökningar!