Almedalen: och vi protesterade!

Almedalen: och vi protesterade!

Först kom de efter oss
Och ni protesterade inte, Almedalen
När kommer de efter dig?

Förra året tvingades Föreningen JAG, som arbetar för att säkerställa rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning, att packa ihop sitt tält och lämna Almedalsveckan när Nordiska motståndsrörelsen slog upp sitt tält bredvid. I år tvingas RFSL Ungdom, som arbetar för att säkerställa rättigheter för unga hbtq-personer, att ställa in alla sina aktiviteter och sitt deltagande under Almedalsveckan eftersom Nordiska motståndsrörelsen har fått tillstånd att stå på torget precis utanför RFSL:s lokaler.

Unga Reumatiker står i solidaritet med Föreningen JAG och RFSL Ungdom, och alla andra som utsätts för hat, hot och våld av nazister och rasister. Det är oacceptabelt att lagen tolkas på sådant sätt att nazister både skyddas och prioriteras, på bekostnad av andra människors frihet, trygghet och säkerhet.

Unga Reumatiker har tagit ett aktivt beslut att stanna kvar i Visby, men kommer att vidta särskilda åtgärder för att så långt vi kan garantera våra delegaters säkerhet.

Unga Reumatiker kommer aldrig kompromissa med mänskliga rättigheter. Vi kan inte tolerera att människors frihet, trygghet och säkerhet inskränks. Förbjud organiserad nazism och rasism nu!

Uppropet med personerna på bilden startades av Make Equal, se alla som har skrivit under här.