Almedalen: rapport från veckan

Almedalen: rapport från veckan

Unga Reumatiker avslutar idag årets Almedalsvecka och det har varit en vecka med stor framgång för Unga Reumatiker.

Unga Reumatiker har deltagit i flertalet paneler, seminarier och mingel. Vi har presenterat projektet Spetspatienter, Unga Reumatiker-rapporten, Drömskalan och våra tankar om framtidens vård. Vi har lyft barn, ungdomar och unga vuxnas perspektiv och patientdelaktighet i styrning och ledning av vården. Vi har poängterat vikten av att inte bara fråga patienter utan att faktiskt inkludera patienter på riktigt, på alla nivåer och i alla beslutsprocesser.

Vi ser positivt på det gehör och medhåll vi har fått. Samtidigt är det mycket arbete kvar att göra. Vi kan konstatera att av 193 vårdseminarier som pratar om patienter, har endast 63 stycken patientföreträdare med i panelen. Det innebär att två tredjedelar av panelerna saknar patienter. Och på Dagens Medicins lista med de 100 mäktigaste inom vården, som släpptes bara dagar innan Almedalsveckan, är endast sju personer patientföreträdare. Inte en enda person på listan är under 30 år.