Ambassadörsträff 2022!

Ambassadörsträff 2022!

För att starta igång våra ambassadörprogram kommer vi ha en ambassadörsträff den 13–14 augusti. Där kommer nuvarande och nya ambassadörer för Unga Reumatiker kunna träffas och tillsammans få verktyg inför deras kommande uppdrag.

Att vara ambassadör för Unga Reumatiker innebär ett uppdrag som antingen stödkompis eller patientrepresentant. Du behöver inte ha varit aktiv tidigare för att kunna bli ambassadör utan det viktigaste är att du är engagerad och vill lära dig! Alla ambassadörer får utbildning för att känna sig trygga i sina uppdrag och med att representera Unga Reumatiker.

Att vara patientrepresentant

Som patientrepresentant är du Unga Reumatikers röst i hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att du föreläser för vårdpersonal och deltar i patientråd. Du representerar också Unga Reumatiker i andra vårdpolitiska sammanhang, exempelvis i panelsamtal och i media, utifrån vårt intressepolitiska program.

Under utbildningen för patientrepresentanter går vi igenom vad det innebär att representera Unga Reumatiker och du får med dig kunskap om vårt intressepolitiska program, resultatet i Unga Reumatiker-rapporten och om de projekt och förbättringsarbeten som vi bedriver just nu. Uppdraget vänder sig främst till dig som är över 18 år och har reumatisk sjukdom.

Att vara stödkompis

Som stödkompis är din främsta uppgift att stötta enskilda medlemmar. Det kan innebära att du fungerar som en mentor, som har gått igenom det som en medlem går igenom just nu. Du kan vara en inspiratör som coachar och peppar. Och du kan stötta medlemmar genom att föreläsa på deras skolor och arbetsplatser för personer i deras omgivning.

Under utbildningen för stödkompisar går vi igenom vad det innebär att representera Unga Reumatiker och du får med dig kunskap om att möta personer i kris och sorg, om att hålla coachande samtal och om att föreläsa. Uppdraget vänder sig främst till dig som är över 15 år och har reumatisk sjukdom.

För att få ansöka måste du vara medlem i Unga Reumatiker och kunna delta på en utbildningshelg som är den 13–14 augusti 2022.

Anmälningslänk kommer senare.