Bli Unga Reumatikers ambassadör!

Bli Unga Reumatikers ambassadör!

Nu är ansökan till ambassadörsprogrammet 2018 öppen! Skicka in din ansökan senast den 11 februari.

Nytt för i år är att det nu finns två grenar inom ambassadörsprogrammet: stödkompisar och patientrepresentanter. Detta för att kunna spetsa kompetensen hos våra ambassadörer ännu mer.

AMBASSADÖR – STÖDKOMPIS

En stödkompis kan vara en person i samma situation som en själv. Det kan vara en mentor som gått igenom det som en medlem just nu går igenom. Det kan vara en inspiratör som coachar och peppar. Vi vill erbjuda våra medlemmar stödkompisar att kunna träffa på till exempel en fika för att prata om vad en vill med någon som förstår, någon som en inte behöver förklara sig för. Stödkompisarna ska ha kunskap om att möta personer i kris och sorg samt i coachande samtal. Stödkompisar ska även kunna föreläsa på skolor och arbetsplatser för personer i medlemmars omgivning.

Uppdraget vänder sig främst till medlem som är över 15 år med reumatisk sjukdom.

Följande datum är aktuella för stödkompisar:

Stödkompisutbildning 24–25 mars
Kampanj 12 oktober
Gemensam ambassadörsträff 15–16 december

AMBASSADÖR – PATIENTREPRESENTANT

Med Unga Reumatikerrapporten som verktyg ska vi driva förbättringsarbeten i vården. Vi ska närvara under politkerveckorna i panelsamtal och utfrågningar inför valet 2018. Våra patientrepresentanter ska kunna representera Unga Reumatikers medlemmar i olika sammanhang utifrån vårt intressepolitiska program.

Uppdraget vänder sig främst till medlem som är över 18 år med reumatisk sjukdom.

Följande datum är aktuella för patientrepresentanter:

Patientrepresentantsutbildning 1, 7–8 april
Politikerveckan Järva* 9–17 juni
Politikerveckan Almedalen* 1–8 juli
Patientrepresentantsutbildning 2, 13–14 oktober
Gemensam ambassadörsträff 15–16 december
*Du förväntas inte delta under båda veckorna, men några dagar under en av dem.

ANSÖK HÄR!

Du kan söka till båda programmen men kan endast bli antagen till ett. Du ska kunna delta på samtliga tillfällen för att bli antagen. Ansökan sker via formulären nedan. Har du några frågor eller funderingar kan du maila [email protected]. Urval sker genom ansökan, geografisk spridning och kort intervju via telefon. Samtliga antagna ska skicka in utdrag ur belastningsregistret.

Ansök om att bli stödkompis här.

Ansök om att bli patientrepresentant här.

Sista ansökningsdag är 11 februari.