Uppsatstävling: Edgar Stene Prize Competition

Uppsatstävling: Edgar Stene Prize Competition

Dela din historia om ideellt arbete med reumatisk sjukdom och delta i uppsatstävlingen Edgar Stene Prize Competition.

Varje år arrangerar EULAR (European League Against Rheumatism) och dess patientorganisation PARE en uppsatstävling med olika teman för människor som lever med reumatisk sjukdom. Syftet med tävlingen, både i Sverige och i Europa, är att berättelserna ska stötta andra som lever med reumatisk sjukdom. Varje land utser en vinnare och skickar ett bidrag.

I år är temat det ideella arbetet och vad det betyder för personer som lever med reumatisk sjukdom.

Vi söker därför dig som vill skriva och berätta om vad du arbetar med och hur det är att arbeta ideellt för dig. Vad motiverade dig att börja? Vad har du upplevt för utmaningar? Framför allt, vad har det ideella arbetat betytt för dig personligen och vad skulle du vilja lyfta fram som särskilt viktigt?

Reumatikerförbundet samlar in de svenska bidragen och väljer med hjälp av en jury vilken uppsats som ska gå vidare till den internationella tävlingen. Läs mer om tävlingen och hur du deltar på Reumatikerförbundets hemsida. Där kan du också läsa de senaste årens vinnande bidragen.

Sista dagen att skicka in bidrag är den 31 december.