Frågor och svar om covid-19

Frågor och svar om covid-19

Med anledning av coronaviruset befinner vi oss i en ny och osäker situation. Vi vet att vi har många medlemmar och närstående som är oroliga över smittspridningen och på vilket sätt viruset kan påverka barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Här har vi därför samlat mer information om det vi vet idag. Observera att svar och rekommendationer som kan komma att uppdateras beroende på kunskapsläget.

Reumatikerförbundet har bland annat ställt frågor till Svensk Reumatologisk Förening (SRF) för att bringa klarhet i en rad olika frågor kring covid-19 och vad det innebär för personer med reumatisk sjukdom. Här kan du läsa svaren från SRF. Vi publicerar här de aktuella svar som vi har fått i ett samlat dokument från SRF.

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Förra veckan lämnade de sin rapport till regeringen som de tagit fram i samråd med Folkhälsomyndigheten och med hjälp av Försäkringskassan. Reumatikerförbundet har sammanfattat rapporten i sin korthet. Här kan du läsa mer om riskgrupper och Socialstyrelsens rapport.

Här finns länkar till fler rekommendationer och svar på frågor:

Artikeln uppdateras.