Internationella Barnreumatikerdagen 2022!

Internationella Barnreumatikerdagen 2022!

Runtom i landet börjar föreningslokalerna fyllas, fotbollsplanerna och idrottshallarna bokas upp för aktiviteter. Nu öppnar Sverige upp ordentligt efter två år av pandemi, äntligen kan vi mötas igen! Samhället börjar återgå till det normala men vi behöver stanna upp och påminna oss om att det fanns utmaningar som vi som samhälle behövde lösa redan innan pandemin. Exempelvis arbetet med tillgänglighet och likabehandling som har pausats och behöver återupptas. 

Vi i Unga Reumatiker arbetar varje dag för att barn och unga med reumatisk sjukdom ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Ett steg på vägen är att påminna varandra om att vi inte är vår sjukdom, vi är våra drömmar.  Därför kommer vi i år uppmärksamma Barnreumatikerdagen och särskilt belysa att alla barn och unga har rätt till en aktiv fritid. På Instagram kommer vi att dela med oss av medlemmars aktiviteter som de gör på sin fritid för att sprida inspiration vad en aktiv fritid kan vara. 

Vårt fokusområde i år är Aktiv Fritid, om det skriver vår ordförande Cajsa Helin Hollstrand i upplagan av
Skelett och ledhälsa på Hälsoportalen.
Ett utdrag från intervjun:
– Fritidsaktiviteter utgör en stor och viktig del i många barn och ungas vardag. Det är under fritiden vi har möjlighet att engagera oss och delta i aktiviteter som vi själva vill och önskar. Många gånger är ens fritidsaktiviteter betydelsefulla för ens välmående och lycka. Flera ungdomar skapar betydelsefulla vänskapsband, och därför är det viktigt att de ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar.

Läs hela intervjun via länken nedanför:

Unga med reumatism ska ha samma förutsättningar – Hälsoportalen (folkhalsasverige.se)

Reumatisk sjukdom ska aldrig vara något som hindrar barn och unga från att leva sina liv fullt ut. Men för att det ska bli verklighet krävs förändring, skriver vår ordförande Cajsa Helin Hollstrand och vår generalsekreterare Siri Klintberg i Aftonbladet debatt. Läs debattartikeln via länken nedanför:

Unga reumatiker: Barn stängs ute från fritidsaktiviteter (aftonbladet.se)

VAR MED OCH STÖD FORSKNINGEN!

Med Unga Reumatikers forskningsfond arbetar vi med insamling och utdelning till klinisk forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna.

Reumatisk sjukdom kan bero på ärftliga omständigheter men det behövs ytterligare, hittills okända, faktorer för att utlösa reumatisk sjukdom. Tack vare medicinsk utveckling, ny kunskap och olika behandlingar finns det i dag bättre förutsättningar och prognoser för framtiden. Men vi vet fortfarande väldigt lite. Därför är det viktigt att forskningsanslagen och forskningsinsatser ökar.

Därför vill vi inför Barnreumatikerdagen 2022 uppmana er att stödja Unga Reumatikers forskningsfond. Du stöttar vår forskningsfond genom att antingen swisha valfritt belopp till 123 901 70 47 eller göra en valfri insättning på PlusGiro 90 17 04-7

Alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!Om Internationella Barnreumatikerdagen 
World young Rheumatic Disease Day (WORD Day), eller Internationella Barnreumatikerdagen på svenska, syftar till att uppmärksamma de barn, ungdomar och unga vuxna som lever med reumatisk sjukdom. Sedan tidigare finns World Arthritis Day, även kallad Internationella Reumatikerdagen på svenska. Men WORD Day är den första internationella dagen som endast fokuserar på unga. Dagen är inrättad av European Network for Children with Arthritis (ENCA) och Peadiatric Rh eumatology European Association (PReS) och äger rum för första gången måndagen den 18 mars 2019. 

Om reumatisk sjukdom bland barn och unga
I Sverige får drygt 200 barn varje år diagnosen juvenil idiopatisk artrit (JIA), även kallad barnreumatism. I Sverige finns idag ca 2000 barn och ungdomar under 18 år som har just barnreumatism. Det finns också många vuxna som har JIA eftersom det är en kronisk sjukdom som en ofta har med sig hela livet. Och barnreumatism är inte den enda reumatiska diagnosen som barn och ungdomar får. Forskningen pratar om att det finns över 200 reumatiska diagnoser, och andra vanliga reumatiska sjukdomar är till exempel psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och SLE. Någon exakt siffra på hur många barn, ungdomar och unga vuxna i Sverige som har någon typ av reumatisk sjukdom finns det tyvärr inte, men totalt sett lever över en miljon svenskar med reumatism.