Kallelse till Unga Reumatikers Riksstämma 2020

Kallelse till Unga Reumatikers Riksstämma 2020
Kallelsen gäller:
  • Unga Reumatikers riksstyrelse
  • Unga Reumatikers regionstyrelser
  • Unga Reumatikers lokala arbetsgrupper
  • Unga Reumatikers valberedning
  • Unga Reumatikers föreningsrevisorer
  • Adjungerad från Reumatikerförbundets styrelse
  • Representant från Reumatikerförbundet

Vad: Unga Reumatikers Riksstämma

När: den 20-22 november 2020

Var: på Kärsögården utanför Stockholm, alternativt digitalt i Zoom


Samling sker fredagen den 20 november ca 16.00 på Cityterminalen i Stockholm. En abonnerad buss kör sedan samtliga deltagare till Kärsögården. Riksstämman avslutas söndagen den 22 november ca 14.00. En abonnerad buss kör då samtliga deltagare till Cityterminalen för hemfärd.

Om riksstyrelsen gör bedömningen att Riksstämman inte kommer kunna genomföras fysiskt, med anledning av coronapandemin och myndigheters aktuella rekommendationer, kommer den istället att genomföras digitalt i Zoom.

Anmälan sker senast den 20 september genom att fylla i det här formuläret. Därefter kommer mer information om resor, handlingar och program.

Finns det frågor redan nu, kontakta kansliet@ungareumatiker.se. Här kan du också läsa mer om Riksstämman.

Vi ses på Riksstämman!


Kallelsen finns också att ladda ner här.