Unga Reumatiker får nytt utseende

Unga Reumatiker får nytt utseende

Idag lanserar vi vår nya grafiska profil! Från och med den 5 oktober 2020 ser vi annorlunda ut i färg och form, och med en ny logga.

Vi har behållit den rosa färgen, men i en varmare ton för att symbolisera gemenskapen som vi vill att Unga Reumatiker ska innebära för våra medlemmar. Även våra regioner får nya logotyper, för att skapa en helhetsbild av organisationen.

Vi lägger också till nya typsnitt, fler färger, nya ikoner och grafiska element. Dessa kommer vi successivt att arbeta in på hemsidan, i våra sociala medier, i vårt tryckta material och övriga kanaler och publikationer.

Bakgrund till beslutet
Det var Riksstämman som i maj 2019 beslutade att ge riksstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil. Den tidigare logotypen har funnits sedan 1996 och varken den eller Unga Reumatikers tidigare grafiska profil har förändrats något avsevärt under de drygt 25 år som organisationen har varit verksam. Detta trots att Unga Reumatikers inriktning och verksamhet både har förändrats och utvecklats flera gånger under åren.

Riksstyrelsen har arbetat med att ta fram en ny grafisk profil under året, med hjälp av Rebecca Zetterlund från Sneaky Studios. Den nya grafiska profilen med den nya loggan antogs på riksstyrelsens sammanträde den 20 september. Därefter har den grafiska profilen presenterats för Unga Reumatikers regionstyrelser, för att kunna lanseras den 5 oktober

Frågor?
Frågor eller funderingar kring den nya grafiska profilen besvaras av vår ordförande Cajsa Helin Hollstrand, som nås på [email protected].