Ny rapport: ”Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring”

Ny rapport: ”Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring”

Projektet Spetspatienter avslutades vid årsskiftet och idag presenteras slutrapporten!

I rapporten lyfts bland annat de utbildningar som vi tog fram och genomförde för vårdpersonal i höstas och även Unga Reumatikers plats i ledningsgruppen för Barnreuma på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Generalsekreterare Kim och tidigare ordförande Madeleine har dessutom skrivit inledningen i rapporten.

Projektet Spetspatienter har under 2017-2019 undersökt vilka drivkrafter och kompetenser som finns hos aktiva, engagerade och pålästa patienter – spetspatienter – och vad det kan leda till om dessa tas tillvara på ett bättre sätt. I den här rapporten, den andra om spetspatienter, fokuserar främst på spetspatienter som en resurs för systemförbättring.

Rapporten ”Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring” kan du läsa här.

Projektet Spetspatienter avslutades vid årsskiftet och nu fortsätter arbetet istället genom Forum Spetspatient. Forum Spetspatient är en organisation med syfte att stimulera och stötta samhällets omställning från vård till hälsa med ett tydligt patient- och närståendeperspektiv. Organisationen arbetar med systemperspektiv i de “organisatoriska mellanrummen” och vill komplettera det arbete som görs av andra parter, såsom patient- och närståendeorganisationer, vård- och omsorgsgivare, myndigheter, forskare, företag och andra.  Här kan du läsa mer om Forum Spetspatient.