Ny uppföljande rapport: Fler unga känner att vården aktivt arbetar för att de ska uppfylla sina drömmar

Ny uppföljande rapport: Fler unga känner att vården aktivt arbetar för att de ska uppfylla sina drömmar
En uppföljande undersökning från den ideella organisationen Unga Reumatiker visar på att det sakta blir bättre men att det fortsatt är en lång väg att vandra för att uppnå ett tillgängligt samhälle för alla. Två tredjedelar av de som svarat anser att vården arbetar för att de ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Det är en förbättring sedan den senaste undersökningen men det innebär att en tredjedel fortfarande anser att vården inte arbetar aktivt för att de ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar.

 

Över en miljon personer lever med en reumatisk sjukdom i Sverige, och Unga Reumatiker representerar de som är till och med 30 år. Nu visar en ny rapport från Unga Reumatiker, som baseras på en uppföljande undersökning bland Unga Reumatikers-medlemmar, att tre fjärdedelar upplever att de har möjlighet att påverka vilken medicinsk behandling de får. Det är en positiv förflyttning, om än en liten förflyttning från förra undersökningen där fyra av tio svarande upplevde att de inte hade möjlighet att påverka vilken medicinsk behandling de får.

 

– Det finns många positiva förflyttningar i rapporten och vi kan se att den övergripande utvecklingen rör sig sakta åt rätt håll. Vi hade däremot högre förväntningar på förflyttningar under sex års tid sedan vi genomförde den senaste nationella undersökningen borde utvecklingen rört sig ännu längre fram till det bättre. Vi kan se i rapporten att det fortsatt är många patienter som inte får det stöd de behöver av vården. Det kommer vi fortsatt lyfta upp och arbeta för tills dess att vården möter individen och inte enbart diagnosen, säger Alice Bäckström, ledamot i Unga Reumatikers riksstyrelse.

 

Alla har vi drömmar och livsmål. Det är dessa som definierar oss och driver oss att utvecklas som både individ och del av samhället. Att vården, skolan och arbetsplatsen ska stötta och möjliggöra för alla att följa dessa mål bör vara en självklarhet. Tyvärr är verkligheten inte så enkel, speciellt inte för de som lever med en sjukdom. Unga Reumatiker arbetar årets alla dagar för att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar.

 

– Vi ser att arbetet vi gjort med Drömfångaren och gör med Vårda Drömmar bidrar till att fler inom vården aktivt arbetar för att förverkliga unga reumatikers drömmar, det är något vi ska vara stolta över. Tillsammans kan vi bidra till att fler vårdar drömmar och att vården jobbar för att förverkliga drömmar och livsmål, avslutar Alice Bäckström, ledamot i Unga Reumatikers riksstyrelse.

 

Om Rapporten:

Unga Reumatiker-rapporten baseras på en nationell undersökning bland våra medlemmar. Undersökningen genomfördes för första gången under hösten 2017 och rapporten publicerades 2018. Under hösten 2023 genomfördes en uppföljande nationell undersökning. Av 1000 medlemmar har 232 medlemmar svarat. Minderåriga medlemmar har svarat tillsammans med målsman. Undersökningen är rikstäckande och inkluderar respondenter från samtliga regioner.

 

Ta del av rapporten här

 

För mer information kan du kontakta oss genom att mejla kansliet@ungareumatiker.se