Nytt digitalt patientverktyg: Unga Reumatiker tar fram Drömfångaren

Nytt digitalt patientverktyg: Unga Reumatiker tar fram Drömfångaren

Ett innovativt digitalt verktyg som ska inspirera barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom att våga fokusera på sina drömmar – och samtidigt hjälpa vården att skifta fokus. Det är målet för utvecklingsprojektet Drömfångaren som Unga Reumatiker nu har fått Vinnova-stöd för att genomföra.

– Det är alltför vanligt att unga reumatikers kontakt med vården kretsar kring begränsningar. Frågorna handlar endast om hur ont de har eller hur trötta de är – istället för att handla om energi, livsglädje och drömmar. Vi vill att det som är viktigast för patienten ska stå i fokus. Drömfångaren gör det möjligt för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom att våga sätta mål och kämpa tillsammans med vården för att kunna uppfylla sina drömmar, säger Cajsa Helin Hollstrand, ordförande Unga Reumatiker.

Drömfångaren ska vara en hjälp för att formulera drömmar för unga reumatiker och sätta upp mål för hur dessa drömmar ska kunna bli verklighet. Genom att formulera detta blir det tydligare för vården vilka kompetenser i teamet som behövs för att stötta patienten att nå sina mål. Drömfångaren kan på så sätt vara ett stöd för unga reumatiker att känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar – och på samma gång vara ett verktyg för en bättre dialog med vården som resulterar i effektivare och mer värdefulla vårdmöten, bättre resursplanering och insamling av data till nationella kvalitetsregister.

Unga Reumatiker har sökt – och fått – medel från innovationsmyndigheten Vinnovas utlysning för digitala hjälpmedel för att utveckla en fungerande prototyp av Drömfångaren till sommaren 2020. Projektet är ett samarbete mellan Unga Reumatiker, Barnreumatologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukuset, Centrum för Reumatologi vid Akademiskt specialistcentrum, läkemedelsbolaget Pfizer och kommunikationsbyrån Gullers Grupp.

– Vi är väldigt glada över att vara igång med utvecklingen av Drömfångaren. I Unga Reumatiker-rapporten uppger nästan hälften av alla unga reumatiker att de inte upplever att vården arbetar aktivt för att de ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Det vill vi ändra på! Med Drömfångaren kan vi hjälpa både unga reumatiker och vården att skifta fokus från smärta och begränsningar till möjligheter, livsglädje och drömmar, säger Cajsa Helin Hollstrand.

Mer om Drömfångaren på vår YouTube.