Rapport från Riksstämman 2019

Rapport från Riksstämman 2019

Efter en rolig och intensiv helg är nu Unga Reumatikers Riksstämma 2019 avslutad. Under helgen har Riksstämman fattat beslut om uppdaterade stadgar, uppdaterat intressepolitiskt program och en ny verksamhetsinriktning. En ny riksstyrelse har valts och ett uttalande har antagits med anledning av det stundande EU-valet. Riksstämman har också beslutat att Unga Reumatiker ska ta fram en grafisk profil och diskuterat den nuvarande regionsindelningen under en workshop.

Beslut från Riksstämman i urval:
 • Att sänka medlemsåldern från 32 till 30 år. Detta börjar gälla först 2020 och kommer inte att påverka förtroendevalda i regionerna, som kommer att kunna sitta kvar hela mandatperioden även om de skulle vara över 30 år nästa år.
 • Att ändra riksstyrelsens mandatperiod så att den löper enligt kalenderår, och att ordinarie Riksstämma ska hållas innan november månads utgång vartannat år. Nästa ordinarie Riksstämma kommer äga rum i november 2020.
 • Att lägga till de nya rubrikerna ”Försäkringar”, ”Internationell tillgänglighet”, ”Primärvården”, ”Närstående”, ”Delaktighet”, ”Elevhälsan”, ”Yrkesutbildningar”, ”Individuell bedömning”, ”Försäkringskassan och ersättningar”, ”Arbetsförmedlingen” och ”Klinisk forskning och utveckling” i det intressepolitiska programmet.
 • Att riksstyrelsen får i uppdrag att ta fram en grafisk profil.
Riksstyrelsen 2019-2020:
 • Cajsa Helin Hollstrand, ordförande
 • Irma Flores Bertilsson, 1:e vice ordförande (ej med på bild)
 • Sara Boman, 2:e vice ordförande
 • Erik Renman, ledamot
 • Natasha Kankkunen Ulkuniemi, ledamot
 • Axel Stefansson, ledamot
 • Linnéa Dahlberg, ledamot
 • Johanna Kyrkhage, ersättare

Tack alla fantastiska ombud som har diskuterat, förändrat, förbättrat och som fortsätter engagera er i och för Unga Reumatiker!