Rapport från Riksstämman 2020

Rapport från Riksstämman 2020

Efter en rolig och intensiv helg är nu Unga Reumatikers Riksstämma 2020 avslutad. För första gången genomfördes Riksstämman digitalt men det hindrade inte ombuden från att diskutera, debattera, yrka och besluta lika engagerat som alltid! Under helgen har Riksstämman fattat beslut om uppdaterade stadgar, uppdaterat intressepolitiskt program och en ny verksamhetsinriktning. En ny riksstyrelse har valts och en uppdaterad arvoderingspolicy har fastställts. Riksstämman har också antagit en ny regionsindelning och en ny placeringspolicy för Unga Reumatikers forskningsfond.

Beslut från Riksstämman i urval:
 • Att anta en ny regionsindelning som gör Unga Reumatiker rikstäckande. Den nya regionsindelningen påverkar inte de nuvarande sittande regionstyrelserna utan kommer att träda i kraft efter regionernas årsmöten i mars 2021.
 • Att revidera stadgarna i enlighet med den nya regionsindelning och med ett förtydligande om vem som kan vara föräldrarepresentant i en regionstyrelse.
 • Att anta en ny placeringspolicy för Unga Reumatikers forskningsfond för att kunna arbeta mer strategiskt och strukturerat med insamling, placering och utdelning.
 • Att lägga till den nya rubriken ”Fritidsaktiviteter” i kapitlet ”Ett tillgängligt och tryggt samhälle för alla” i det intressepolitiska programmet och att lägga till viljor under rubrikerna ”Delaktighet” och ”Kvalitetsregister”.
 • Att anta en ny verksamhetsinriktning och rambudget för verksamhetsåren 2021-2022.
Riksstyrelsen 2021-2022:
 • Cajsa Helin Hollstrand, ordförande (omval)
 • Johanna Kyrkhage, 1:e vice ordförande (nyval, tidigare ledamot)
 • Kerstin Grentzelius, 2:e vice ordförande (nyval)
 • Sofia Andersson, ledamot (nyval)
 • Carolin Turkiewicz, ledamot (nyval)
 • Axel Stefansson, ledamot (omval)
 • Ellen Hedberg, ledamot (nyval)
 • Ronja Fransson, ledamot (nyval)
 • Sofie Karlsson, ledamot (nyval)
 • Ida Jaremo, ersättare (nyval)
Övriga förtroendeposter 2021-2022:
 • Erik Renman, valberedningen (nyval)
 • Julia Henriksson, valberedningen (nyval)
 • Mathilda Alice Nilsson, valberedningen (nyval)
 • Madeleine Beermann, föreningsrevisor (nyval)
 • Sara Winberg, föreningsrevisorsersättare (omval)

Tack alla fantastiska ombud som har diskuterat, förändrat, förbättrat och som fortsätter engagera er i och för Unga Reumatiker!