Rekordutdelning från Unga Reumatikers forskningsfond

Rekordutdelning från Unga Reumatikers forskningsfond

Unga Reumatikers forskningsfond stöttar klinisk forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna – och i år gör Unga Reumatiker den största utdelningen någonsin på 2,5 miljoner kronor.

Den rekordstora utdelningen fördelas på 17 olika forskningsprojekt som får anslag från Unga Reumatikers forskningsfond.

– Vi är otroligt glada att kunna göra en så stor utdelning och att kunna stötta så många forskningsprojekt. Det är särskilt roligt att se att så många av projekten ligger inom områden som vi efterfrågade, som exempelvis övergången från barn- till vuxenvården, säger Cajsa Helin Hollstrand, ordförande i Unga Reumatiker.

I samband med Unga Reumatikers 25-årsjubileum i fjol, annonserades anslaget från forskningsfonden på 2,5 miljoner kronor. I utlysningen efterfrågades särskilt forskning kring de områden som lyfts fram som de mest prioriterade i Unga Reumatiker-rapporten (2018).

För att bedöma de ansökningar som har kommit in, har Unga Reumatiker haft hjälp av Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd. Nämnden har granskat alla ansökningar och lämnat förslag på hur fondens medel ska fördelas. Riksstyrelsen har sedan fattat det formella beslutet och anslagen betalas ut under året.

– Unga Reumatiker vill att mer klinisk forskning bedrivs och att forskning med tydlig patientnytta prioriteras. Vi tycker att vi ser det i de beviljade projekten, och vi tror och hoppas att de kommer ta oss flera steg närmare att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar, säger Cajsa Helin Hollstrand.

Följande forskare har beviljats stöd från Unga Reumatikers forskningsfond:

 • Anna Haavisto Olow, Göteborgs Universitet
 • Anna Jöud, Skånes Universitetssjukhus
 • AnnaCarin Horne, Karolinska Institutet
 • Cecilia Aulin, Karolinska Institutet
 • Cecilia Bartholdson, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Erik Kindgren, Linköpings Universitet
 • Erik Sundberg, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Eva Broström Weidenhielm, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet
 • Helena Tydén, Lunds Universitet
 • Kjell Alving, Uppsala Universitet
 • Lillemor Berntson, Uppsala Universitet
 • Martin Neovius, Karolinska Institutet
 • Maura Iversen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Robin Kahn, Lunds Universitet
 • Susanne Lindgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Veronica Lundberg, Umeå Universitet

Här kan du läsa en sammanfattning av alla forskningsprojekt.