Remissvar: God och nära vård – En primärvårdsreform

Remissvar: God och nära vård – En primärvårdsreform

Unga Reumatiker har tillsammans med Reumatikerförbundet skrivit ett remissvar på en av de viktigaste utredningarna som presenterats under året. Den ger förslag på hur det går att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård.

Utdrag ur yttrandet:

Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker är positiva till förslaget, det är viktigt och angeläget med en effektiv och fungerande god och nära vård. De reumatiska sjukdomarna är ett samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser. I Sverige brukar vi tala om 200 sjukdomstillstånd, där en av de största sjukdomsgrupperna är artros. För en del av de som har en inflammatorisk reumatisk sjukdom är reumatologin den naturliga hemvisten. För andra kan det vara primärvården eller ortopedin som är den naturliga kontakten med vården. Många i vår medlemsgrupp har även andra sjukdomar, vilket gör att deras behov kan vara komplexa och kräva vård och behandling från flera olika vårdprofessioner och specialiteter.

Här kan du läsa hela remissvaret.