Nytt nummer av Reumatikervärlden

Nytt nummer av Reumatikervärlden

Årets första nummer av Reumatikervärlden är här! Temat är ”För sjuk för att jobba?” och handlar om sjukförsäkringen och de stöd som finns att få om du inte kan arbeta.

I årets första Reumatikervärlden kan du bland annat kan du läsa ”Sjukförsäkringens ABC” – en sammanfattning om de olika stöden som finns, om uppmärksammade rättsfall och få tips från en jurist om vad du ska tänka på i en överklagan av ett beslut från Försäkringskassan.

På våra sidor kan du läsa om årets kommande läger och aktuella datum. Vi söker också medlemmar till vår nationella arbetsgrupp Stark Reumatiker och berättar mer om vårt fokusområde 2020, som är skola. Här kan du dessutom läsa ordförande Cajsa Helin Hollstrands ledare:

 

Gott nytt verksamhetsår!

Vilket fantastiskt år 2019 har varit. Det är med glädje och stolthet som jag ser tillbaka på vad vi har åstadkommit tillsammans. För att bara nämna några få exempel så har vi anordnat medlemsträffar, läger och föreläsningar. Vi har deltagit i panelsamtal och skrivit debattartiklar. Vi har varit representanter i regeringens patientråd, regeringens ungdomspolitiska råd och myndigheten för delaktighets funktionshinderråd. Därutöver har vi lanserat ett partnernätverk, vår podcast ”Doktorn frågar” och VR-doktorn. Vi har dessutom firat 25-årsjubileum. Allt detta har vi gjort tillsammans – medlemmar, ideellt engagerade och personal.

Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till er medlemmar. Tack för att just NI har varit medlemmar i Unga Reumatiker under år 2019. Ni har bidragit till ett fantastiskt verksamhetsår med en fin gemenskap och många nya vänskapsband. Ni har påverkat och utvecklat vår verksamhet genom att till exempel beslut om vårt intressepolitiska program och verksamhetsinriktning. Ni har bidragit med värdefull erfarenhet, kunskap och åsikter under Riksstämman, regionernas årsmöten, aktiviteter och läger. Det är också tack vare er som vi har kunnat bedriva all viktig verksamhet under året. Det är vi oändligt tacksamma för.

Jag vill också tacka alla som har engagerat er ideellt i en regionstyrelse, i en lokal arbetsgrupp, i riksstyrelsen, som stödkompis, patientrepresentant, lägerledare eller aktivitetsansvarig. Ni har alla bidragit till att skapa ett värdefullt sammanhang för unga reumatiker och deras närstående. Detta tack vare er förmåga att vara förstående, välkomnande och inkluderande. Ni har också bedrivit ett beundransvärt påverkansarbete inom bland annat skola och hälso- och sjukvård. Ni ska vara oerhört stolta över er själva.

Slutligen vill jag också tacka vår generalsekreterare och organisationsutvecklare för ert enastående arbete under detta hektiska år. Trots fullbokade kalendrar och intensiva dagar håller ni alltid humöret på topp och finns där för våra medlemmar och engagerade.

Tack för att ni dagligen arbetar för att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Unga Reumatiker hade inte varit detsamma utan alla er. Jag ser så mycket fram emot att få fortsätta att leda denna organisation tillsammans med er ytterligare ett år. Tillsammans gör vi nu 2020 till det bästa verksamhetsåret någonsin.

Gott nytt verksamhetsår!

Cajsa Helin Hollstrand, ordförande