Nytt nummer av Reumatikervärlden

Nytt nummer av Reumatikervärlden

Andra numret av Reumatikervärlden är här! Temat är ”Sex – inspiration som väcker lusten till liv ” och handlar om hur reumatisk sjukdom kan påverka sexlivet.

Vår generalsekreterare Kim Nilke Nordlund delar bland annat med sig av hur hennes reumatiska sjukdom har påverkat hennes relation med sin fru, och vilka vardagsstrategier de använder tillsammans.

På våra egna sidor berättar vi mer om vårt fokusområde under 2020, som är skola. Vi skriver om hur vi vill att skolan ska fungera för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom, och delar vad ni medlemmar själva tycker. Dessutom presenterar sig våra styrelseledamöter Johanna Kyrkhage och Axel Stefansson lite extra, eftersom det är de som ansvarar för vårt arbete med skolfrågor. Här kan du också läsa ordförande Cajsa Helin Hollstrands ledare:

 

Skolmiljön ska passa alla!

Det är i skolan som de allra flesta barn och ungdomar spenderar merparten av sin vakna tid. Det säger därför sig självt att skolan är otroligt betydelsefull för ungas utveckling och välmående. Därmed är det också självklart att skolan måste vara tillgänglig för alla barn och ungdomar för att de ska kunna gå i skolan, vara med på lektioner och kunna leka på raster.

Utformningen av både skolbyggnaden, skolgården och undervisningen är därmed väldigt betydelsefull. Deltagandet på lektioner och raster ska vara möjligt för alla barn och ungdomar, och för att på bästa sätt inkludera alla är det därför viktigt att göra skolans miljöer tillgängliga för alla redan från start – och inte endast efter särskilda behov i efterhand.

Många av våra medlemmar vittnar dock om att skolbyggnaden, undervisningen och skolgården inte är anpassad, varken från början eller ens efter deras särskilda behov. Det här är inget som Unga Reumatiker accepterar. Vi har därför valt att tycka till om detta och mycket annat i vårt intressepolitiska program genom hela åtta skrivelser.

Cajsa Helin Hollstrand, ordförande