Nytt nummer av Reumatikervärlden

Nytt nummer av Reumatikervärlden

Årets tredje nummer av Reumatikervärlden är här! Temat är ”Smärta – så kan du lindra det onda” och handlar om smärtvården i Sverige. Flera medlemmar delar också med sig av sina bästa smärtlindringstips!

På våra sidor kan du läsa om mer om arbetsgruppen Stark Reumatikers arbete, om vårt deltagande på EULAR och inte minst om den nya säsongen av vår podd ”Doktorn frågar”! Här kan du dessutom läsa ordförande Cajsa Helin Hollstrands ledare:

Det finns inte längre några ursäkter!

Alternativ skolnärvaro är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. I perioder kan det vara svårt för barn och ungdomar med till exempel reumatisk sjukdom att närvara och delta fysiskt i undervisningen. Det måste då finnas alternativa metoder till närvaro och deltagande i undervisningen. Med den teknik som finns idag vet vi också att det finns goda förutsättningar att delta i undervisningen på distans. Vissa elever erbjuds sådan möjlighet, men tyvärr långt ifrån alla trots att behovet är stort. Många barn och ungdomar är istället hemma i perioder av skov på grund av smärta, stelhet och trötthet. De missar värdefull undervisning som de hade kunnat delta i om de hade haft möjligheten att närvara digitalt istället för fysiskt.

Jag frågade våra medlemmar om deras upplevelser av alternativ närvaro. Då svarade 79 procent att de tidigare inte har deltagit i undervisning digitalt, medan 21 procent har gjort det. Av dem var det hela 83 procent som uppgav att de hade önskat att delta digitalt istället för fysiskt vid exempelvis skov, men de allra flesta har vid förfrågan nekats en sådan möjlighet.

Vinsterna uppgavs också vara många, däribland att det bidrar till minskad smärta och trötthet, att det är lättare att hänga med i undervisningen när det saknas ytterligare distraktioner än sjukdomssymptom och att det möjliggör att energi finns kvar för läxor och fritidsaktiviteter. Flera av de medlemmar som haft digital undervisning uppgav dessutom att det var anledningen till att de faktiskt kunde gå ut skolan. Det är med andra ord väldigt tydligt att alternativ skolnärvaro är betydelsefull för många med reumatisk sjukdom, för både deras hälsa och utbildning.

Vanliga argument mot alternativ skolnärvaro och digital undervisning är att det inte finns någon bra plattform för elever att delta digitalt, att det är för krångligt eller att det inte är möjligt. Men under situationen med coronaviruset de senaste veckorna har många skolor ställt om helt till digital undervisning. Hela 69 procent av de svarande medlemmarna uppgav vid förfrågan att de under den senaste tiden med coronaviruset har haft digital undervisning, trots att de tidigare fått höra att det inte är möjligt. På endast några dagar var det alltså möjligt erbjuda hela klasser digital undervisning och giltig närvaro. Det går inte längre att säga att det inte är möjligt.

Jag hoppas därför att skolor tar med sig lärdomar om digital undervisning från denna tid och att de från och med i höst alltid erbjuder elever med reumatisk sjukdom alternativa metoder att delta i undervisningen när det behövs, så att de kan uppnå sina studiemål. Det kommer vi i Unga Reumatiker arbeta hårt för. Det finns inte längre några ursäkter.

Cajsa Helin Hollstrand, ordförande