Riksstämman 2022

Riksstämman 2022
Riksstämman är Unga Reumatikers högst beslutande organ. Vartannat år arrangerar Unga Reumatiker sin Riksstämma. I år var det äntligen dags igen och Riksstämman genomfördes den 18 – 20 november på Viskadalens Folkhögskola, utanför Borås.

På Riksstämman samlades ombud från våra  fem regioner, riksstyrelsen, valberedningen, revisorerna och en representant från Reumatikerförbundet. Tillsammans har de diskuterat, argumenterat och efter goda diskussioner på påverkanstorget beslutat om:

 • En ny verksamhetsinriktning
 • Uppdaterat det intressepolitiska programmet
 • Reviderat stadgarna
 • Antagit en ny policy om policys
 • Antagit en motion om att genomföra en nationell och regional kampanj!
På Riksstämman valdes även en ny riksstyrelse som kommer leda organisationen fram tills nästa Riksstämma 2024. Den nyvalda riksstyrelsen tillträder 1 januari 2023.
Den nyvalda styrelsen
 • Ordförande Camilla Blomberg
 • 1e vice ordförande Amanda Bergmark
 • 2e vice ordförande Sofie Karlsson
 • Ledamot Alice Bäckström
 • Ledamot Clara Furuland
 • Ledamot Ida Jaremo
 • Ledamot Mattias Senatore
 • Ersättare Alva Sjöström

Vi har även fått hälsningar från Johanna Forsberg från Unga Hörselskadade, Ther Toma från Unga med Synnedsättning och Elias Fjellander från LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer. Tack för hälsningarna och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kommande verksamhetsår.