Inför Rikstämman 2022

Inför Rikstämman 2022

Riksstämman är Unga Reumatikers högsta beslutande organ. På Riksstämman fattas beslut om vilken inriktning och verksamhet Unga Reumatiker ska bedriva, om Unga Reumatikers ekonomi och vilka personer som ska leda Unga Reumatiker framöver.

 

På Riksstämman deltar ombud från Unga Reumatikers regioner. Även riksstyrelsen deltar som ombud på Riksstämman. Ombuden fattar bland annat beslut om verksamhetsinriktning, stadgar, intressepolitiskt program och rambudget. Ombuden utser också en ny riksstyrelse, valberedning och föreningsrevisorer.

 

Unga Reumatiker har ordinarie Riksstämma vartannat år. Nästa ordinarie Riksstämma äger rum den 18-20 november 2022 på Viskadalensfolkhögskola utanför Borås.

 

Kandidera eller nominera till ett förtroendeuppdrag!

Är du medlem och vill kandidera till nationella förtroendeuppdrag, exempelvis riksstyrelsen? Genom att klicka på länken här bredvid kan du nominera någon eller själv kandidera till Riksstyrelsen här!

Ungareumatiker.se/kandidera-till-fortroendeuppdrag

Sista dagen att skicka in nomineringar eller kandidera till något av de nationella förtroendeuppdragen är 5 september 2022. Mer information hittar du här; https://ungareumatiker.se/riksstamma/kandidera-till-unga-reumatiker/!

 

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta valberedningen på valberedningen@ungareumatiker.se

 

 

Anmäl ditt deltagande på Riksstämman!

Har du blivit vald som ombud, kandiderar du till riksstyrelsen, är du föreslagen att sitta med i presidiet under stämman? Anmäl dig då via länken senast 8 september! 

ungareumatiker.se/anmalan-riksstamman-2022

 

 

Motioner – förslag till riksstämman 2022

Inför riksstämman 18-20 november har alla medlemmar möjligheten att skriva förslag som ombuden sen kommer rösta om på riksstämman. Har du en idé eller ett förslag som du vill skicka till Riksstämman, men vet inte hur du ska göra? För att ge alla medlemmar verktygen för att kunna skriva motioner arrangerar vi en kväll digitalt där du som medlem får lära dig hur du ska skriva ditt förslag, en så kallad motion. Har du en idé eller ett förslag som du vill skicka till riksstämman? Skriv en motion och skicka in den senast 8 september 2022. Du skickar in förslaget genom att mejla till riksstyrelsen@ungareumatiker.se

 

 

Viktiga datum:

  • 5 september: Sista dagen att kandidera till förtroendeuppdrag
  • 8 september: Sista dagen att skicka in motioner till riksstämman
  • 8 september: Sista dagen att anmäla sig som ombud