Se vårt webinar i efterhand

Se vårt webinar i efterhand
På Internationella Barnreumatikerdagen den 18 mars bjöd vi in till ett webinar på temat transition: övergången från barn- till vuxenvård. Nu kan du se det inspelade webinaret i efterhand!

Webinaret vänder sig framför allt till dig som arbetar inom reumatologi i hälso- och sjukvården. Precis som i vår podcast ”Doktorn frågar” vänder vi på det klassiska konceptet fråga doktorn – här är det istället patienterna som ger svaren. Du får lyssna till patienters egen upplevelse av transition. Deltar gör dessutom representanter från mottagningar som arbetar på ett strukturerat sätt med transition, som delar med sig av sina erfarenheter.

Se webinaret här!

Övergången från barn- till vuxenvården är en stor omställning med ny personal, rutin, miljö och kultur, och ett större eget ansvar för patienten. Många känner ofta oro och anser att de inte får tillräcklig information. Med bra metod och plan för förberedelse, överlämning och mottagande kan övergången ske utan att ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom känner oro och osäkerhet.

Deltagare:
  • Josefine Ekdahl, patientrepresentant Unga Reumatiker
  • Axel Stefansson, patientrepresentant Unga Reumatiker
  • Karin Palmblad, barnläkare och chef Barnreumatologen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
  • Karolina Larsson, reumatolog och teamansvarig unga vuxna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Kim Nilke Nordlund, moderator och generalsekreterare Unga Reumatiker

 

Webinaret arrangerades av Unga Reumatiker i samarbete med AbbVie.