Tips! Fokus: Aktiv fritid

Tips! Fokus: Aktiv fritid

Unga Reumatiker tipsar om Fritidsbanken

Fritidsbanken lånar gratis ut sport- och friluftsutrustning. All utrustning som finns att låna har skänkts till verksamheten och målet är att så många som möjligt ska få en rolig och aktiv fritid. Fritidsbanken är perfekt när man vill prova nya aktiviteter.

 

I en tid av ökat stillasittande behöver vi göra det enkelt att röra sig och prova på olika aktiviteter. Dyr utrustning ska inte vara ett hinder för någon! Alla är välkomna till Fritidsbanken för att kostnadsfritt låna allt från komplett slalomutrustning och innebandyklubbor till flytvästar och tremannatält. Vad som finns att låna skiljer sig från ort till ort och beror på vad människor har skänkt till verksamheten. Är du nyfiken på Fritidsbanken och var din närmsta fritidsbank ligger, är du varmt välkommen att gå in på deras hemsida, www.fritidsbanken.se. Där finns även möjlighet att se vad som finns tillgängligt på varje fritidsbank under ”Lagersaldo” samt kontaktuppgifter till närmsta fritidsbank.

Idag finns begränsad tillgång till fritidshjälpmedel och parasportutrustning att låna från fritidsbankerna i Sverige. Eftersom att en av tre personer med funktionsnedsättning behöver något typ av fritidshjälpmedel för att kunna göra det en vill, satsar nu Fritidsbanken på att förbättra tillgången till den här typen av utrustning. Med stöd från Arvsfonden vill Fritidsbanken bidra till att öka möjligheterna att göra meningsfulla och roliga saker på fritiden.

Satsningen som Fritidsbanken gör grundar sig i en av våra grundpelare: att alla får låna. Anpassad utrustning kan vara svår att få tag på och är många gånger kostsam. Genom Fritidsbanken ska det därför vara möjligt att prova på olika aktiviteter innan man eventuellt bestämmer sig för något man vill göra, säger Erika Olkerud, projektledare på Fritidsbanken Sverige.

Det finns idag 112 fritidsbanker utspridda över hela landet. Av dessa är det 38 stycken som  har fritidshjälpmedel och parasportutrustning att låna ut. Fritidsbanken vill kunna erbjuda utlån av denna typ av utrustning  på ännu fler orter. För den som behöver kognitivt bildstöd för att göra aktiviteter har Fritidsbanken nyligen tagit fram ett stöd om innebandy. Det kan man få samtidigt som man lånar innebandyutrustning.

Målsättningen är att det på varje fritidsbank ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att komma in och tala om vad hen vill prova på. Allt kommer inte finnas på alla fritidsbanker, men alla ska kunna ge information om var det finns utrustning att låna som möter personens önskemål för att öka den fysiska aktiviteten.

Visionen är att Fritidsbanken är en plats där alla, oavsett funktionsförmåga, helt gratis kan låna utrustning. Det ska vara bra utrustning och ett brett utbud som bidrar till att skapa nyfikenhet och lust att aktivera sig.