Unga Reumatiker tar plats i Skolverkets samråd

Unga Reumatiker tar plats i Skolverkets samråd

Unga Reumatikers ordförande Cajsa Helin Hollstrand har blivit invald som ny ledamot i Skolverkets samråd med funktionshinderrörelsen. Tillsammans med Oscar Sjökvist från Unga Rörelsehindrade och Jonathan Sohlmer från Unga Hörselskadade, är Cajsa Helin Hollstrand representant för Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT).

– Det känns spännande och viktigt att ingå i rådet, och särskilt viktigt att vi är flera som representerar just barn- och ungdomsorganisationer. Det är ett självklart steg för att Skolverket ska kunna ta del av nödvändiga perspektiv från barn och ungdomar med funktionsnedsättning, säger Cajsa Helin Hollstrand.

Skolverkets samråd består av 18 ledamöter från funktionshinderrörelsen som alla är valda under en tvåårsperiod, till oktober 2022. Samrådet sammanträder första gången den 17 december. Men redan den 16 november sker ett gemensamt samrådsmöte med Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Cajsa Helin Hollstrand representerar sedan tidigare NUFT som ledamot i Myndigheten för delaktighets funktionshinderråd och som ersättare i regeringens funktionshinderdelegation. Som representant för Unga Reumatiker sitter Cajsa Helin Hollstrand också i regeringens ungdomspolitiska råd och Specialpedagogiska skolmyndighetens ungdomsnätverk. Unga Reumatiker representeras även i regerings patientråd och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys patient- och brukarråd av tidigare ordförande Madeleine Beermann.