Uttalande från Riksstämman inför EU-valet

Uttalande från Riksstämman inför EU-valet

Söndagen den 26 maj är det val till Europarlamentet. Med anledning av det antog Unga Reumatikers Riksstämma i helgen följande uttalande:

Inom Europeiska Unionen (EU) råder fri rörlighet för personer och är en av EU:s grundpelare. Fri rörlighet innebär bland annat att det ska vara enkelt att resa och flytta mellan EU-länderna.

Att kunna studera, arbeta och bo utomlands är en dröm för många. En dröm som kan begränsas eller hindras för personer med reumatisk sjukdom, bland annat på grund av begränsade möjligheter att hämta ut sin medicin och följa upp sin medicinska behandling med kontrollprover för att inte äventyra sin hälsa. Vid längre perioder utomlands skulle det därför underlätta att inte behöva ta med sina mediciner för hela vistelsen.

Unga Reumatikers vision är att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Unga Reumatiker vill därför att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska kunna hämta ut mediciner och kunna ta kontrollprover enkelt inom EU. Det är en förutsättning för att den fria rörligheten för personer med reumatisk sjukdom även ska fungera i praktiken.

Unga Reumatikers Riksstämma 2019