Nytt verktyg: VR-doktorn stärker patienter i mötet med vården

Nytt verktyg: VR-doktorn stärker patienter i mötet med vården

För första gången lanseras nu en VR-lösning för att förbättra mötet mellan patienten och vården. Det är ett område där det idag ofta brister. VR-doktorn ska stärka patienten med kunskap och visar exempelvis hur livsglädje och drömmar kan få styra planeringen av vården. Bakom projektet står patientorganisationerna Unga Reumatiker, Stolta Magar och Ung med Psoriasis samt e-hälsoföretaget Cambio och biopharmaföretaget AbbVie.

Grunden för projektet är ett antal så kallade 360-filmer som går att uppleva med VR-headset eller som 360-filmer i datorn och mobilen.

– Många av våra medlemmar upplever att de inte blir lyssnade på i vårdmötet, säger Madeleine Beermann, ordförande för Unga Reumatiker, en av de organisationer som står bakom VR-doktorn. Om läkaren inte frågar vad jag vill med livet, hur ska då vården kunna anpassas för mig? Med hjälp av VR-doktorn blir det tydligt hur ett riktigt bra vårdmöte kan fungera.

I en av filmerna deltar patienten i ett virtuellt läkarbesök som patient, från väntrummet till besöksrummet. Den utgår från patientlagen och visar tydligt vilka delar som patienten kan förvänta sig ska ingå i ett vårdbesök.

– Bemötande inom vården är en mycket viktig fråga, säger Sara Lei, läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och klinisk rådgivare vid e-hälsoföretaget Cambio. Sammanställningar som IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort över klagomål till patientnämnderna visar att bemötande och brister i information ofta lyfts i anmälningar från patienter och anhöriga. Att känna sig sedd, hörd och respekterad är en förutsättning för trygghet och delaktighet i vården.

De tre patientorganisationerna som deltar i projektet, Unga reumatiker, Stolta Magar och Ung med psoriasis, har alla medlemmar som påverkas allvarligt och livslångt av sina sjukdomar. Det betyder också att de har mycket kontakt med vården.

– Många av våra medlemmar är spetspatienter, säger Madeleine Beermann. De har en djup erfarenhet och kunskap om hur vården fungerar utifrån ett patientperspektiv. Därför ser vi att vår kunskap har varit mycket viktig för att skapa VR-doktorn.

Ytterligare 360-filmer i projektet låter patienten resa i kroppen för att få en bättre förståelse för de inflammatoriska sjukdomarna reumatism, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt psoriasis.

– Vi tror att det är bra om patienterna får en djupare förståelse för hur sjukdomen fungerar i kroppen, säger Theresia Bredenwall, ansvarig för kommunikation- och patientrelationer på AbbVie. För många kanske en VR-film är lättare att ta till sig än en broschyr eller muntlig information under ett läkarbesök. Ambitionen är att hjälpa patienten och inspirera till ökad delaktighet.

Kontakter:

Madeleine Beermann, Unga Reumatiker
[email protected], 073-0384204, ungareumatiker.se

Beatrice Larsson, Stolta Magar
[email protected], 073-6147582, stoltamagar.se

Tarlan Oskooei, Ung med Psoriasis
[email protected], ungmedpsoriasis.se

Sara Lei, Cambio
[email protected], 076-3483775, cambio.se

Elisabet Roslund, AbbVie
[email protected], 073-9796971, abbvie.se