KANDIDERA TILL EN REGION! 

KANDIDERA TILL EN REGION! 

Grunden för vår organisation görs av våra fem regioner; Mitt, Öst, Väst, Syd, Norr. På årsmötet väljer medlemmarna en styrelse, alltså vilka som ska leda arbetet under året. Nu har du möjlighet att vara med och skapa en aktiv fritid för fler barn och unga med reumatisk sjukdom i din region! Det finns inga krav på förkunskaper för att söka till ett förtroendeuppdrag, utan alla kommer få gå en utbildning. Enda kravet är att du är medlem i Unga Reumatiker.  

Om du är intresserad och vill veta mer kan du höra av dig till vår föreningsutvecklare Antonia Wistbacka, [email protected]  

Här kommer en beskrivning av de olika förtroendeuppdrag du kan söka till i din region som kommer väljas på årsmötet; 

Ordförande  

Leder styrelsens arbete, är den som kallar till styrelsemöten, får gärna vara den som har överblick över föreningen och dess verksamhet, är med och fattar beslut i styrelsen. 

Kassör  

Ansvarar för föreningens ekonomi och dess bankkonto, får gärna vara den som sköter redovisningar av aktivitetsbidrag efter aktiviteter (d v s samlar in kvitton, gör en kostnadsuträkning, fyller i alla uppgifter i redovisningsformuläret och skickar in till kansliet), är med och fattar beslut i styrelsen. 

Ledamot  

Personer som arbetar i styrelsen, är med och fattar beslut. Ledamöter kan ha olika ansvarsområden. En uppgift för ledamöter kan exempelvis vara att ansvara för aktiviteter 

Ersättare  

Personer som fyller in när någon annan i styrelsen saknas på möten. Ersättarna kan delta på styrelsemöten även när alla ordinarie ledamöter är närvarande, men har då inte rösträtt. Uppgifter för ersättare kan exempelvis vara att ansvara för aktiviteter 

Föräldrarepresentant  

En förälder vars barn är medlem i Unga Reumatiker och som är med i styrelsen. Föräldrarepresentanterna finns framför allttill för att hjälpa och stötta styrelsen i sitt arbete, men utan att ta över. Föräldrarepresentanter har inte rösträtt på styrelsens möten. En regionstyrelse måste inte ha föräldrarepresentanter. 

Valberedning 

Personer som inför årsmötet ska ta fram förslag på en ny styrelse. Valberedningen gör det genom att innan årsmötet utlysa vilka roller som finns i styrelsen, ta emot nomineringar, intervjua kandidater och slutligen sätta ihop ett färdigt förslag till förtroendeuppdragen som presenteras på årsmötet.  

Revisor  

En person som granskar styrelsens arbete och ekonomi, men som själv inte är med i styrelsen. I slutet av verksamhetsåret skriver föreningsrevisorn en revisionsberättelse till årsmötet där iakttagelser från granskningen står med. Om föreningsrevisorn inte har uppfattat något konstigt eller felaktigt under året föreslås årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.